sobre Carme Aliaga
Toni Valero, Desembre 2007

Carme Aliaga és una artista jove plena de maduresa. La seva vitali-tat esclatant es manifesta en matèries i colors, amb textures i signes tipogràfics carregats de misteri. El resultat és sempre un altra cosa diversa “d’allò” precís que veiem. Els seus elements realistes: mapes, vaixells, avions i rètols evocadors, sovint apareixen agredits pel temps. El resultat final de les seves obres ens obliga a repensar "la realitat" fent-la nostra, fent-la memòria i sentiment subjectiu. El seu treball dins l'art funciona com un vital laboratori de petites-grans emocions i pensaments amb fondària d'una singular sensibilitat; pensaments plens de noves idees creatives.

En l'obra gràfica original (...) una litografia estampada mitjançant vuit planxes o colors realitzades per l'artista, es fa evident tant la seva potència creativa com la familiaritat amb les tècniques d'estampació d'obra gràfica.

La complexitat i riquesa de la tècnica artesanal que ha utilitzat per al present treball d'edició limitada li ha permès evidenciar, amb co- lors, tintes i traçats sobreposats, el poder de la matèria en transformació i alhora la percepció incerta de la realitat. I què és això sinó que el pas del temps pintat?